Contacte
Dimarts , 19 de febrer de 2019

El musclo zebrat

Què és?

Què és?

El musclo zebrat (Dreissena polymorpha) és un mollusc bivalve de forma externa semblant a la dels musclos marins, encara que no existeix cap relació gaire estreta entre ambdues espècies. La seva coloració, de bandes negroses i blanques alternades, li ha valgut el seu nom popular a diversos pasos on shan establert.

Per què és necessària la seva descontaminació?

El musclo zebrat esdevé un agent de canvi ecològic radical: disminueix dràsticament la concentració de fitoplàncton a laigua, augmenta la deposició de matèria orgànica al fons, i lestructura del bentos resta governada per les denses muscleres. A més dalterar de forma dràstica les condicions ecològiques de lecosistema fluvial, la invasió daquet bivalve és la causa directa de lextinció de diverses espècies de nàiades als rius que ha colonitzat.

Text extret de l'informe Freixe de localització i avaluació de l'extensió biològica per musclo zebrat, de la Direcció General de Boscos i Biodiversitat del Departament de Medi Ambient.
Enllaç a l'infome del Departament de Medi Ambient Enllaç a l'infome del Departament de Medi Ambient.