Contacte
Miercoles , 17 de julio de 2019

Ruta fluvial - Lo Cor del Delta

Ruta fluvial
O PUNTS D'INTERÈS / PUNTOS DE INTERÉS
1 0,00' Embarcador de Deltebre
Embarcadero de Deltebre
2 0,01' Pas de barca La Cava
Paso de barca La Cava
3 0,15' Lo Maset
El Maset
4 0,18' Embarcador de vaixells turístics
Embarcadero de barcos turísticos
5 0,30' Mas de La Comandanta
Masía de La Comandanta
6 0,40' Partida de La Catxa
Partida de La Catxa
7 1,24' Mas de Codorniu
Masía de Codorniu
8 1,40' Mas del Tramontano
Masía del Tramontano
9 1,42' Gola de Migjorn
Gola de Migjorn
10 1,53' Vaixells turístics del Delta
Barcos turísticos del Delta
11 2,06' Port de Deltebre
Puerto de Deltebre
PRECAUCIONS / PRECAUCIONES

· El pas de grans embarcacions que sovint, i sobretot a l'estiu, aixequen ones d'altura considerable que poden dificultar l'estabilitat de la nostra embarcació. (Mirar l'apartat ones a la Introducció de la Guia).
· El paso de grandes embarcaciones que a menudo, y sobre todo en verano, levantan olas de altura considerable que pueden dificultar la estabilidad de nuestra embarcación. (Mirar el apartado olas, en la Introducción de la Guía).

· Compte si naveguem amb vent, ja que no hi ha cap pantalla natural ni orogràfica que ens doni protecció. Només tenim una petita protecció amb el bosc de ribera de les vores.
· Cuidado al navegar con viento, ya que no hay ninguna pantalla natural ni orográfica que nos dé protección. Sólo tenemos una pequeña protección con el bosque de ribera existente en las orillas.

Ajuntament de St. Jaume d'Enveja
Ayuntamiento de S. Jaume d'Enveja
Tel: 977 46 80 39

Ajuntament de Deltebre
Ayuntamiento de Deltebre
Tel: 977 48 93 09